Liečba

Liečba  zamrznutého ramena. 

90

Klasická liečba.

Na liečbu zamrznutého ramena sa v lekárskej praxi používajú nesteroidné antireumatiká v kombinácii s analgetikami, lieky na uvoľnenie svalových kŕčov, ale aj lieky na spanie, pretože pacient má často aj nočné bolesti a nedokáže spať na postihnutej strane. V prípade neúčinnosti bežnej liečby sa používajú lokálne obstreky mezokaínom a v indikovanom prípade aj kortikoidy podávané lokálne priamo do postihnutého miesta.

Zobrazovacie metódy v zdravotníctve.

Utrazvukové.vyšetrenie.                                                                                                                                                                          Pri tomto vyšetrení sú využívané ultrazvukové vlny, ktoré prechádzajú telom a odrážajú sa od jednotlivých orgánov. Odrazené vlny možno počítačovo previesť do formy obrazu. Metóda  je vhodná najmä na vyšetrovanie mäkkých častí – šliach, kĺbového púzdra, prítomnosti tekutiny atď.

RTG –.Röntgenovévyšetrenie.                                                                                                                                                                   Patrí medzi základné vyšetrovacie metódy a využíva sa na zobrazenie celého tela. Je založené na vlastnostiach žiarenia, ktoré preniká cez  tkanivo. Výsledný tieňový obraz závisí od toho, ako tkanivá pohlcujú RTG žiarenie. Čím je absorpcia väčšia, tým je obraz svetlejší.

MR – magnetická rezonancia.                                                                                                                                                                       Je vyšetrovacia metóda, využívajúca k zobrazeniu jednotlivých tkanív meranie zmien magnetických momentov atómových jadier. Metóda je populárna pre vysokú kvalitu obrazov bez použitia radiačného žiarenia (ktoré sa používa pri RTG, CT alebo v nukleárnej medicíne). Zatiaľ nie sú známe žiadne škodlivé účinky pre pacienta pri štandardných diagnostických vyšetreniach. Môžeme povedať, že MR je až na niekoľko výnimiek najcitlivejšou vyšetrovacou metódou pre posúdenie morfológie a patológie mäkkých tkanív, ako mozgu, miechy, svalov, šliach a kĺbov. Táto metóda spočíva v tom, že pacient si ľahne do veľkého supravodivého magnetu a tam je vystavený elektromagnetickému vlneniu. Ním sa aktivujú protóny atómov vodíka prítomné v tkanivách ľudského tela. Počítač premení signály na obrazy tkanív a orgánov. Celý proces je bezbolestný a pomerne neškodný.

CT – počítačová tomografia.                                                                                                                                                                    Táto metóda umožňuje robiť fotografie tela v zhruba pol centimetrových rezoch. Dodnes je veľmi často využívaná, patrí ku kľúčovým diagnostickým metódam. CT-vyšetrenie umožňuje zachytiť detaily s veľkosťou okolo 5 mm a tým, že dokáže ľudské telo zobraziť v jednotlivých vrstvách, pomáha odhaľovať ťažko zistiteľné vnútorné zmeny. Na rozdiel od MR je to výrazne lacnejšia forma zobrazovania. CT-vyšetrenie kombinuje klasické röntgenové vyšetrenie s počítačovým vyhodnocovacím systémom. Samotný prístroj vyzerá ako tunel, ktorý je prepojený s počítačom, ktorý vyhodnocuje snímky z prístroja a skladá ich do jedného celku.

EMG.– Elektromyografia.                                                                                                                                               Elektromyografia je vyšetrenie zachytávajúce elektrickú aktivitu svalov. Overuje sa ich stav a správne nervové zásobovanie = inervácia. Ide v podstate o zisťovanie elektrických zmien vznikajúcich vo svalovom tkanive a nervových vláknach. Tieto zmeny je možno zachytiť ihlovými elektródami zavedenými pod povrch kože alebo povrchovými elektródami prilepenými na kožu. Informácia z kontaktných elektród alebo z EMG ihly sa spracuje v počítači a prevedie sa vo forme krivky na monitor počítača, respektíve vo forme zvukového signálu na reproduktory. Grafický záznam elektrických zmien vo svale sa nazýva elektromyogram. Prístroj, ktorým registrujeme nervové a svalové potenciály sa nazýva elektromyograf.

Druhy liečby ramenného kĺbu.

91

Pri problémoch s ramenom rozdeľujeme klasickú liečbu na konzervatívnu a operačnú.

Konzervatívnu liečbu rozdeľujeme na  farmakologickú a nefarmakologickú. V lekárskej praxi sa obvykle začína nefarmakologickými postupmi, pri ich nedostatočnom účinku postupmi farmakologickými a až v prípade neúspechu predchádzajúcich postupov sa pristupuje k operácii.

Nefarmakologická liečba.

Pri nefarmakologickom riešení  problémov s ramenom je  často doporučovaná intenzívna cielená rehabilitácia za pomoci fyzioterapeuta, ale aj cvičenie samotného pacienta doma. Liečba v rehabilitačnej ambulancii je väčšinou zdĺhavá. Pozostáva z opakovaných  fyzioterapeutických mobilizačných cvičení, ktorých cieľom je zabrániť strnulosti ramena. Okrem pohybovej liečby sa  využívajú  elektroliečebné možnosti, liečba interferenčnými prúdmi, ultrazvukom, magnetoterapiou, laserom a aj rázovými vlnami.

Farmakologická liečba.

Cieľom farmakologickej liečby je snaha o zníženie bolesti, stuhnutosti, svalových spazmov, a spomalenie progresie poškodenia chrupavky postihnutého kĺbu.

Na zmiernenie symptómov ochorenia sa v lekárskej praxi používajú nasledovné druhy liekov:

protizápalové lieky – nesteroidové antiflogistiká, a kortikoidy

analgetiká – lieky na tlmenie bolesti v jednotlivých štádiách ochorenia

myorelaxanciá – lieky na uvoľnenie spazmatického svalstva

Potrebujeme si uvedomiť, že tieto druhy liečby zväčša minimálne ovplyvňujú pravú príčinu ochorenia-tj. poruchy systémov, nefunkčnosť nadradených orgánov a v konečnom dôsledku dislokáciu stavcov krčnej chrbtice a ramenného kĺbu. Slúžia v podstate na zmiernenie príznakov ochorenia a preklenutie obdobia najväčšej bolesti. Takto „liečený“ a dlhodobo nesprávne riešený stav môže viesť až ku operácii a postupnému zničeniu ramenného kĺbu.

92

…………………………………………………………………………..Liečba ultrazvukom.   

Operácia ramenného kĺbu.

V lekárskej praxi je operačná liečba indikovaná pri zlyhaní konzervatívneho postupu v rozvinutých štádiách ochorenia.

Operácia sa vykonáva väčšinou artroskopicky, kedy sa môže nielen diagnostikovať, ale zároveň aj ošetriť degeneratívne a iné nepatričné zmeny v postihnutom kĺbe. Pri degenerácii, zväčšení a zrastoch subakromiálnej burzy (subakromiálnej burzitíde) sa uvoľňujú zrasty a vykonáva sa jej čiastočné alebo úplné odstránenie. Mechanické zúženie subakromiálneho priestoru s prípadnými kalcifikátmi sa ošetruje artroskopicky pomocou tenkej frézky s odsávaním, pričom sa odstraňuje aj cca 2-3 mm prednej časti akromionu /výbežku lopatky/. Pri kompletnom poškodení – roztrhnutí rotátorovej manžety je operačná liečba rozšírená o  zošitie /sutúru/rotátorovej manžety.

      

Operačný zákrok je vhodný najmä pri poškodení niektorej časti ramena úrazom alebo na vyčistenie od zrastov a kalcifikátov. Ukrem iného by tieto mohli brániť napraveniu ramena do správnej polohy pomocou techník chiropraxie.

Aké komplikácie hrozia?

Medzi riziká operácie patrí  najmä masívne krvácanie. Závažnejšie je však riziko trombózy – krvnej zrazeniny, ktorá však hrozí pri každej operácii. Ako prevencia sa podávajú lieky proti zrážanlivosti krvi, ktoré však zosilňujú krvácanie.

 

 

ikona-sipka

  Video – Laparoskopická operácia ramena.

Alternatívna liečba.

„Zamrznuté“ rameno je ochorenie, kde je najvhodnejšie použiť terapiu chiropraxie.

Prvým krokom pri chiropraktickom prístupe k tomuto problému je samozrejme vyšetrenie a vylúčenie iných potenciálnych ochorení alebo patologických zmien.

Samotná chiropraktická terapia pozostáva z obnovy pohyblivosti ramena a kĺbneho púzdra, zvýšenia svalovej flexibility, celkovej mechaniky chrbtice a zo správnej aktivácie svalových skupín. Kompletné obnovenie správnej mechaniky lopatky, ramena a chrbtice je podstatné pre úspešné zotavenie.

Chiropraktické mobilizačné techniky na chrbticu, lopatku, ale najmä na samotný ramenný kĺb sú vhodným terapeutickým zákrokom a prinášajú dlhodobý efekt, ústup bolesti a celkové uzdravenie. Terapia sa sústreďuje aj na rôzne iné  poruchy, ktoré priamo alebo nepriamo vplývajú na mechaniku ramena a celého pohybového aparátu. Je to aj chiropraxia vnútorných orgánov a uvoľnenie svalových skupín akupresúrou a akupunktúrou.

Pri zotavovaní a postupnom uzdravení, však zohráva dôležitú úlohu pacientova vlastná motivácia a schopnosť dodržiavať odporučenia terapeuta.

ikona-sipka

 Video  Zamrznuté rameno – ako na to ?

 

Pridaj komentár